Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Kurs kwalifikacyjny do 1kV

odbędzie się 29 maja 2015r.

Szkolenie od 8.00 – do 13.00

Egzamin od 13.00

Koszt całkowity dla ucznia : 250 zł

Dla innych : 335zł

Konto SEP: SEP ODDZIAŁ PILSKI 64-920 PIŁA ul. Browarna 19

nr konta. 74 1240 3695 1111 0000 4455 6017

„Jakość kształcenia – kluczem do zatrudnienia”.

Projekt jest realizowany przez EUROSOLUTIONS, ul. Piekary 12, 64-800 Chodzież w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul .Norwida 10 w Złotowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

W projekcie, w okresie od 2012 do 2013 roku, weźmie udział 126 uczniów naszej szkoły. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie licznych szkoleń i warsztatów zawodowych, które przyczynią się do wzbogacenia standardowego procesu kształcenia.  W ramach projektu zakupimy nowoczesny sprzęt dydaktyczny, który posłuży do zajęć proponowanych w ramach projektu.

Projekt obejmuje zajęcia z doradcą zawodowym, które ułatwią młodzieży wybór dalszej ścieżki kariery zawodowej oraz zajęcia z przedsiębiorczości. W trakcie projektu zrealizujemy następujące zajęcia: Szkolenie informatyczne inżynierskie AutoCAD, Warsztaty „Operator obrabiarek numerycznych CNC”, Warsztaty „Instalator systemów odnawialnych źródeł energii”, Warsztaty elektroniczne, Warsztaty elektryczne, Warsztaty menadżera profesjonalnej sprzedaży. Wszystkie warsztaty zawodowe wzbogacone są ciekawymi zajęciami z języka zawodowego – niemieckiego i angielskiego.

W trakcie projektu 90 uczniów weźmie udział w stażach i praktykach zawodowych
u pracodawców lokalnych, dzięki czemu będą mieli okazję poznać realne warunki wykonywania pracy w wybranym zawodzie. W projekcie przewidziany został wyjazd uczniów do zakładu pracy wykorzystującego w swej działalności odnawialne źródła energii.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe, w tym m.in. podręczniki, segregatory, notesy, długopisy, pendrivy. Wszystkie zajęcia odbywają się z użyciem zakupionego sprzętu dydaktycznego, niezbędnego do podniesienia atrakcyjności realizowanych zajęć szkoleniowych i warsztatowych. Są to np. elektroniczne moduły do tworzenia instalacji elektronicznej, moduły do nauki instalacji i obsługi urządzeń OZE;

Dlaczego właśnie taki projekt?

Właściwe wykształcenie jest podstawowym warunkiem udanego startu młodych ludzi na rynek pracy. Istniejącemu systemowi kształcenia zawodowego zarzuca się przede wszystkim niedostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy. Szkoły proponują często naukę zawodów, na które nie ma popytu wśród lokalnych pracodawców. Brakuje kierunków nauczania, które byłyby odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy oraz, które wykorzystywałyby nowoczesne formy komunikacji, czy też innowacyjne technologie. Zbyt mało jest ofert edukacyjnych, dzięki którym młodzież kończąca naukę, mogłaby rozpocząć pracę, zgodną z profilem wykształcenia.
Pracodawcy wskazują na niedostateczne przygotowanie absolwentów szkół do przyjęcia obowiązków, związanych z zatrudnieniem na wybranym stanowisku. Dodatkowo, na istniejącą sytuację, nakłada się zjawisko marginalizacji młodzieży wiejskiej, w grupie rówieśniczej. W efekcie wystąpienia tych tendencji, nastąpić może zachwianie procesu edukacji uczniów pochodzących z wiosek oraz stawianie na gorszej pozycji na rynku pracy. Przy pomocy naszego projektu chcemy zmienić tę sytuację – umożliwić młodzieży z powiatu złotowskiego pewny start do kariery zawodowej.

 

P1070397 MiniFoto

- Do udziału w konkursie zgłosili się spośród nauczycieli: Dorota Banaś, Agnieszka Smolarz, Bartłomiej Batko, Grzegorz Kolera, Tomasz Trzemiecki, Krzysztof Klejbor.
- Powyższe nie oznacza, że inne osoby, w tym uczniowie, nie mogą zgłosić swoich prac. Bardzo mile będą widziane także prace spoza Placówek Centrum.

- Poszczególne osoby mogą przedstawiać projekty indywidualne lub zespołowe.

- Własne projekty należy utrzymywać w tajemnicy, aby nie uzurpować wzajemnie praw autorskich.

- Projekty należy przesłać drogą e-mailową na skrzynkę dyrektora Centrum w dniu 18 lutego pomiędzy godziną 8:00 a 15:00

    - E-MAILE NALEŻY NADSYŁAĆ TYTUŁUJĄC ,,KONKURS NA LOGO CENTRUM".

    - PRACE NALEŻY WYKONAĆ W PROGRAMIE GRAFICZNYM I PRZESŁAĆ W FORMACIE .JPG LUB .PNG LUB .GIF. NAJLEPIEJ BĘDZIE JAK PRACE BĘDĄ PRZESŁANE WE WSZYSTKICH TRZECH FORMATACH.

- Dyrektor Centrum otworzy swoją skrzynkę komisyjnie o godz. 15:15

- Konkurs rozstrzygnie - po szerokich konsultacjach - dyrektor Centrum wraz ze Starostą Złotowskim i Dyrektorem Wydziału Oświaty.

- Komisja będzie zwracała uwagę na fakt, iż doskonałość logo wiąże się nierozerwalnie z jego prostotą, nie zaś z jego złożonością.

- Zwycięzca konkursu otrzyma dwie nagrody:

1. Nagroda główna - uścisk dłoni.

2. Nagroda uzupełniająca - 1000,00 zł. Słownie: Jeden tysiąc zł. Fundatorem nagrody będzie Starosta Złotowski Pan Ryszard Goławski.

- Przyjęcie nagrody wiąże się automatycznie ze sprzedażą na rzecz Centrum praw autorskich logo.

Andrzej Hencel

Podkategorie

 • Projekty unijne - w realizacji 2013

  „Jakość kształcenia – kluczem do zatrudnienia”.

  Projekt jest realizowany przez EUROSOLUTIONS, ul. Piekary 12, 64-800 Chodzież w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul .Norwida 10 w Złotowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

  W projekcie, w okresie od 2012 do 2013 roku, weźmie udział 126 uczniów naszej szkoły. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie licznych szkoleń i warsztatów zawodowych, które przyczynią się do wzbogacenia standardowego procesu kształcenia.  W ramach projektu zakupimy nowoczesny sprzęt dydaktyczny, który posłuży do zajęć proponowanych w ramach projektu.

  Projekt obejmuje zajęcia z doradcą zawodowym, które ułatwią młodzieży wybór dalszej ścieżki kariery zawodowej oraz zajęcia z przedsiębiorczości. W trakcie projektu zrealizujemy następujące zajęcia: Szkolenie informatyczne inżynierskie AutoCAD, Warsztaty „Operator obrabiarek numerycznych CNC”, Warsztaty „Instalator systemów odnawialnych źródeł energii”, Warsztaty elektroniczne, Warsztaty elektryczne, Warsztaty menadżera profesjonalnej sprzedaży. Wszystkie warsztaty zawodowe wzbogacone są ciekawymi zajęciami z języka zawodowego – niemieckiego i angielskiego.

  W trakcie projektu 90 uczniów weźmie udział w stażach i praktykach zawodowych
  u pracodawców lokalnych, dzięki czemu będą mieli okazję poznać realne warunki wykonywania pracy w wybranym zawodzie. W projekcie przewidziany został wyjazd uczniów do zakładu pracy wykorzystującego w swej działalności odnawialne źródła energii.

  Wszyscy uczestnicy projektu otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe, w tym m.in. podręczniki, segregatory, notesy, długopisy, pendrivy. Wszystkie zajęcia odbywają się z użyciem zakupionego sprzętu dydaktycznego, niezbędnego do podniesienia atrakcyjności realizowanych zajęć szkoleniowych i warsztatowych. Są to np. elektroniczne moduły do tworzenia instalacji elektronicznej, moduły do nauki instalacji i obsługi urządzeń OZE;

  Dlaczego właśnie taki projekt?

  Właściwe wykształcenie jest podstawowym warunkiem udanego startu młodych ludzi na rynek pracy. Istniejącemu systemowi kształcenia zawodowego zarzuca się przede wszystkim niedostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy. Szkoły proponują często naukę zawodów, na które nie ma popytu wśród lokalnych pracodawców. Brakuje kierunków nauczania, które byłyby odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy oraz, które wykorzystywałyby nowoczesne formy komunikacji, czy też innowacyjne technologie. Zbyt mało jest ofert edukacyjnych, dzięki którym młodzież kończąca naukę, mogłaby rozpocząć pracę, zgodną z profilem wykształcenia.
  Pracodawcy wskazują na niedostateczne przygotowanie absolwentów szkół do przyjęcia obowiązków, związanych z zatrudnieniem na wybranym stanowisku. Dodatkowo, na istniejącą sytuację, nakłada się zjawisko marginalizacji młodzieży wiejskiej, w grupie rówieśniczej. W efekcie wystąpienia tych tendencji, nastąpić może zachwianie procesu edukacji uczniów pochodzących z wiosek oraz stawianie na gorszej pozycji na rynku pracy. Przy pomocy naszego projektu chcemy zmienić tę sytuację – umożliwić młodzieży z powiatu złotowskiego pewny start do kariery zawodowej.

   

  P1070397 MiniFoto

Menu

Szkoła

Kierunki

Aktualności

Osiągnięcia

Galeria

Dla Uczniów

Dla Rodziców

Archiwum

Kontakt

Kontakt

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie
ul. Norwida 10, Złotów 77-400
Tel.: 67 263 30 41
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

LOGOWANIE DO POCZTY e-mail